Cho phép hợp nhất các chính sách từ điển thuộc các nguồn khác nhau

Việc đặt chính sách này cho phép hợp nhất các chính sách đã chọn khi các chính sách đó thuộc nhiều nguồn, có cùng phạm vi và cấp độ. Quá trình hợp nhất này bao gồm việc hợp nhất các khóa ở cấp độ đầu tiên của từ điển thuộc mỗi nguồn. Khóa thuộc nguồn có mức độ ưu tiên cao nhất sẽ được ưu tiên.

Nếu một chính sách nằm trong danh sách và có xung đột giữa những nguồn có:

* Cùng phạm vi và cấp độ: Các giá trị hợp nhất vào từ điển chính sách mới.

* Khác phạm vi hoặc cấp độ: Chính sách có mức ưu tiên cao nhất sẽ được áp dụng.

Nếu một chính sách nằm trong danh sách và có xung đột giữa các nguồn, phạm vi hoặc cấp độ, thì chính sách có mức độ ưu tiên cao nhất sẽ được áp dụng.

Giá trị mẫu:

ExtensionSettings

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cho phép hợp nhất các chính sách từ điển thuộc các nguồn khác nhau

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\PolicyDictionaryMultipleSourceMergeList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)