Định cấu hình nội dung và thứ tự của ngôn ngữ ưu tiên

Chính sách này cho phép quản trị viên thiết lập thứ tự của ngôn ngữ ưu tiên trong phần cài đặt của Google Chrome.

Thứ tự của các ngôn ngữ trong danh sách này sẽ giống với thứ tự trong phần "Sắp xếp ngôn ngữ dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn" trong chrome://settings/languages. Người dùng sẽ không thể xóa hoặc sắp xếp lại thứ tự của những ngôn ngữ đã được đặt theo chính sách này, nhưng có thể thêm ngôn ngữ ở bên dưới những ngôn ngữ đó. Người dùng cũng sẽ có toàn quyền kiểm soát đối với các chế độ cài đặt về kiểm tra lỗi chính tả/bản dịch cũng như ngôn ngữ trên giao diện người dùng của trình duyệt, trừ khi các chế độ đó được thực thi bằng các chính sách khác.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì người dùng có thể thao tác trên toàn bộ danh sách gồm các ngôn ngữ ưu tiên.

Giá trị mẫu:

en-US

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Định cấu hình nội dung và thứ tự của ngôn ngữ ưu tiên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ForcedLanguages
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)