Kiểm soát việc sử dụng API Xử lý tệp

Nếu bạn đặt chính sách này thành AskFileHandling, các ứng dụng web có thể xin cấp quyền truy cập vào các loại tệp thông qua API Xử lý tệp. Nếu bạn đặt chính sách này thành BlockFileHandling, các ứng dụng web sẽ không thể truy cập vào các loại tệp.

Nếu bạn không đặt chính sách này, các ứng dụng web sẽ xin cấp quyền truy cập nhưng người dùng có thể thay đổi chế độ cài đặt này.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Kiểm soát việc sử dụng API Xử lý tệp


 1. Không cho phép ứng dụng web nào truy cập vào các loại tệp thông qua API Xử lý tệp
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultFileHandlingGuardSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 2. Cho phép các ứng dụng web yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập vào các loại tệp thông qua API Xử lý tệp
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultFileHandlingGuardSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)