Định cấu hình danh sách các miền mà Duyệt web an toàn sẽ không kích hoạt cảnh báo.

Khi bạn đặt chính sách này thành Bật, tính năng Duyệt web an toàn sẽ tin cậy các miền mà bạn chỉ định. Tính năng này sẽ không kiểm tra các miền đó để xem có tài nguyên nguy hiểm hay không, chẳng hạn như hoạt động lừa đảo, phần mềm độc hại hoặc phần mềm không mong muốn. Dịch vụ bảo vệ tệp tải xuống của tính năng Duyệt web an toàn sẽ không kiểm tra các tệp tải xuống được lưu trữ trên những miền này. Dịch vụ bảo vệ mật khẩu của tính năng này sẽ không kiểm tra để phát hiện hoạt động sử dụng lại mật khẩu.

Nếu bạn không đặt chính sách này, dịch vụ bảo vệ mặc định của tính năng Duyệt web an toàn sẽ được áp dụng cho mọi tài nguyên.

Trên Microsoft® Windows®, chức năng này chỉ có ở những phiên bản liên kết với một miền Microsoft® Active Directory®, chạy trên Windows 10 Pro hoặc đã đăng ký Chrome Browser Cloud Management. Trên macOS, chức năng này chỉ có ở những phiên bản được quản lý qua MDM hoặc liên kết với một miền qua MCX.

Giá trị mẫu:

mydomain.com
myuniversity.edu

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Định cấu hình danh sách các miền mà Duyệt web an toàn sẽ không kích hoạt cảnh báo.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\SafeBrowsingAllowlistDomains
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)