Nhập mật khẩu đã lưu từ trình duyệt mặc định trong lần chạy đầu tiên

Nếu bạn đặt chính sách này thành Bật, thì các mật khẩu đã lưu trên trình duyệt mặc định trước sẽ được nhập trong lần chạy đầu tiên. Nếu bạn đặt chính sách này thành Tắt hoặc không đặt chính sách này, thì các mật khẩu đã lưu sẽ không được nhập trong lần chạy đầu tiên.

Người dùng có thể kích hoạt hộp thoại nhập. Ngoài ra, hộp đánh dấu mật khẩu đã lưu sẽ được đánh dấu/bỏ đánh dấu tương ứng với giá trị của chính sách này.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameImportSavedPasswords
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)