లాక్ స్క్రీన్‌ PINకు వినియోగదారులు బలహీనమైన PINలను సెట్ చేయగలిగేలా అనుమతిస్తుంది

తప్పుకి సెట్ చేస్తే, వినియోగదారులు బలహీనమైన మరియు సులభంగా ఊహించగల PINలను సెట్ చేయలేరు.

బలహీనమైన PINలకు ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలు: మొత్తంగా ఒకే అంకెను కలిగిన PINలు (1111), 1తో పెరిగే క్రమంలో అంకెలు గల PINలు (1234), 1తో తగ్గే క్రమంలో అంకెలు గల PINలు (4321) మరియు చాలా సాధారణంగా ఉపయోగించే PINలు.

డిఫాల్ట్‌గా, PIN బలహీనంగా ఉన్నట్లు పరిగణించిన పక్షంలో వినియోగదారులు లోపాన్ని కాకుండా హెచ్చరికను పొందుతారు.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePinUnlockWeakPinsAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)