డెమో లాగిన్‌లో పేర్కొన్న urlలను లోడ్ చేస్తుంది

ఈ విధానం రిటైల్ మోడ్‌‌లో మాత్రమే సక్రియంగా ఉంటుంది.

డెమో సెషన్ ప్రారంభించబడినప్పుడు లోడ్ చేయడానికి URLల సెట్‌ని నిర్ధారిస్తుంది. ఈ విధానం ప్రారంభ URLని సెట్ చేయడం కోసం ఏవైనా ఇతర విధానాలను భర్తీ చేస్తుంది మరియు అవి ప్రత్యేకమైన వినియోగదారుతో అనుబంధించబడని సెషన్‌కి మాత్రమే అనుమతించబడతాయి.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 లేదా తర్వాత

డెమో లాగిన్‌లో పేర్కొన్న urlలను లోడ్ చేస్తుంది

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\DeviceStartUpUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)