పొడిగింపు వ్యవస్థాపిత ఆమోదిజాబితాని కాన్ఫిగర్ చెయ్యి

ఆమోదంకానిజాబితాకి సంబంధించని పొడిగింపులని పేర్కొనడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

ఆమోదంకాని విలువ యొక్క * అంటే అన్ని పొడిగింపులు ఆమోదంకానిజాబితా చెయ్యబడ్డాయి మరియు వినియోగదారులు ఆమోదజాబితాలోని పొడిగింపులని మాత్రమే వ్యవస్థాపించగలరు.

డిఫాల్ట్‌గా అన్ని పొడిగింపులు ఆమోదజాబితాగా చెయ్యబడ్డాయి, కాని అన్ని పొడిగింపులు విధానం ప్రకారం ఆమోదంకానిజాబితా అయితే, ఆమోదజాబితా ఆ విధానాన్ని ఓవర్‌రైడ్ చెయ్యడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ఆమోదంకానిజాబితా నుండి మినహాయింపుకి పొడిగింపు IDలు

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\ExtensionInstallWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)