నవీకరణల కోసం కనెక్షన్ రకాలు అనుమతించబడతాయి

OS నవీకరణల కోసం ఉపయోగించడానికి అనుమతించబడిన కనెక్షన్‌ల రకాలు. OS నవీకరణలు వాటి పరిమాణం కారణంగా కనెక్షన్‌‌పై సంభావ్యంగా తీవ్ర ఒత్తిడిని ఉంచుతాయి మరియు అదనపు ఖర్చు కావచ్చు. అందువలన, ప్రస్తుతం ఇవి డిఫాల్ట్‌గా WiMax, Bluetooth మరియు Cellular వంటి ఖరీదైనవిగా భావించే కనెక్షన్‌ల రకాల కోసం ప్రారంభించబడదు.

"ethernet", "wifi", "wimax", "bluetooth" మరియు "cellular" గుర్తింపు పొందిన కనెక్షన్ రకం ఐడెంటిఫైయర్‌‌లు.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

నవీకరణల కోసం కనెక్షన్ రకాలు అనుమతించబడతాయి

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\DeviceUpdateAllowedConnectionTypes
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)