ఈ సైట్‌లలో చిత్రాలని అనుమతించు

చిత్రాలను ప్రదర్శించడానికి అనుమతించబడే సైట్‌లను పేర్కొనే url నమూనాల జాబితాను సెట్ చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. ఈ విధానాన్ని సెట్ చేయకుండా వదిలిపెడితే, సెట్ చేయబడి ఉంటే 'DefaultImagesSetting' విధానం నుండి అన్ని సైట్‌లకు సార్వజనీన డిఫాల్ట్ విలువ లేదా వినియోగదారు వ్యక్తిగత కాన్ఫిగరేషన్ నుండి ఉపయోగించబడుతుంది.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ఈ సైట్‌లలో చిత్రాలని అనుమతించు

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\ImagesAllowedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)