నెట్‌వర్క్ సూచనను ప్రారంభించండి

Google Chromeలో నెట్‌వర్క్ భావిసూచనలను ప్రారంభిస్తుంది మరియు ఈ సెట్టింగ్‌ను మార్చకుండా వినియోగదారులను నిరోధిస్తుంది.

ఇది DNSను ముందుగా పొందడాన్ని, TCP మరియు SSL ముందస్తు కనెక్షన్‌ను మరియు వెబ్ పేజీలను ముందుగానే భాషాంతరీకరణ చేయడాన్ని నియంత్రిస్తుంది.

మీరు ఈ ప్రాధాన్యతను 'ఎల్లప్పుడూ', 'ఎప్పటికీ వద్దు' లేదా 'WiFi మాత్రమే'కి సెట్ చేస్తే, వినియోగదారులు Google Chromeలో ఈ సెట్టింగ్‌ను మార్చలేరు లేదా భర్తీ చేయలేరు.

ఈ విధానాన్ని సెట్ చేయకుండా వదిలేస్తే, నెట్‌వర్క్ భావిసూచన ప్రారంభించబడుతుంది కానీ వినియోగదారు దాన్ని మార్చగలరు.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

నెట్‌వర్క్ సూచనను ప్రారంభించండి


 1. ఏ నెట్‌వర్క్ కనెక్షన్‌‍‌లో అయినా నెట్‌వర్క్ చర్యలను అంచనా వేయగల సామర్థ్యం
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameNetworkPredictionOptions
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. నెట్‌వర్క్ చర్యలను సెల్యులార్ కాని ఏ నెట్‌‍వర్క్‌లో అయినా అంచనా వేయండి. (50లో నిలిపివేయబడుతుంది, 52లో తీసివేయబడుతుంది. 52 తర్వాత, విలువ 1 సెట్ చేస్తే, 0గా వ్యవహరించబడుతుంది - ఏ నెట్‌వర్క్ కనెక్షన్‌లో అయినా నెట్‌వర్క్ చర్యలు అంచనా వేయబడతాయి.)
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameNetworkPredictionOptions
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. ఏ నెట్‌వర్క్ కనెక్షన్‌లోనూ నెట్‌వర్క్ చర్యలను అంచనా వేయవద్దు
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameNetworkPredictionOptions
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)