Konfigurera tillåtna app- och tilläggstyper

Styr vilka typer av appar/tillägg som får installeras och begränsar körningsåtkomst.

Med den här inställningen anges vilka tillåttna typer av tillägg/appar som får installeras i Google Chrome och vilka värdar dessa kan interagera med. Värdet är en stränglista som ska vara något av följande: extension, theme, user_script, hosted_app, legacy_packaged_app, platform_app. Läs hela dokumentationen om tillägg för Google Chrome om du vill veta mer om dessa typer.

Observera att policyn även påverkar tillägg och appar så att installationen av dem tvingas fram via ExtensionInstallForcelist.

Om inställningen konfigureras installeras inte tillägg/appar som har en typ som inte finns med på listan.

Om denna inställning inte konfigureras tillämpas inga begränsningar för godkända typer av tillägg/appar.

Stöds på: SUPPORTED_WIN7

Typer av tillägg/appar som får installeras

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\ExtensionAllowedTypes
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)