הגדרת סוגי יישומים/תוספים מותרים

‏קביעה של סוגי היישומים/התוספים המותרים להתקנה והגבלת הגישה לזמן ריצה.

הגדרה זו מוסיפה לרשימת היתרים את סוגי היישומים/התוספים המותרים להתקנה ב-Google Chrome ואת המארחים שיכולים ליצור איתם אינטראקציה. הערך הוא רשימה של מחרוזות, שכל אחת מהן צריכה להיות מאחד הסוגים הבאים: "extension"‏,‏ "theme"‏,‏ "user_script"‏,‏ "hosted_app"‏,‏ "legacy_packaged_app"‏,‏ "platform_app". במסמכי התיעוד של תוספי Google Chrome קיים מידע נוסף על סוגים אלה.

הערה: המדיניות גם משפיעה על תוספים ויישומים שמתבצעת אכיפה של ההתקנה שלהם דרך ExtensionInstallForcelist.

כאשר נקבעת הגדרה זו, תוספים/יישומים מסוג שאינו ברשימה לא יותקנו.

כאשר לא נקבעת הגדרה זו, לא מתבצעת אכיפה של סוגי התוספים/היישומים המותרים להתקנה.

נתמך ב: SUPPORTED_WIN7

סוגים של תוספים/יישומים שמותר להתקין

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\ExtensionAllowedTypes
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

תבניות מנהליות (מחשבים)

תבניות מנהליות (משתמשים)