Parametrar för bildwebbadresser som använder POST

Anger parametrarna som används vid bildsökning med POST. Den består av kommaavgränsade namn-/värdepar. Om ett värde är en mallparameter, t.ex. {imageThumbnail} i ovanstående exempel, ersätts det av en riktig miniatyrbild.

Den här policyn är valfri. Om den inte anges kommer begäran om bildsökning att skickas via GET-metoden.

Den här policyn följs endast om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.

Stöds på: SUPPORTED_WIN7

Parametrar för bildwebbadresser som använder POST

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
Value NameDefaultSearchProviderImageURLPostParams
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)