Målversion för automatisk uppdatering

Ställer in en målversion för automatiska uppdateringar.

Anger med hjälp av ett prefix vilken målversion som Google Chrome OS ska uppdateras till. Om en version som är äldre än det angivna prefixet körs på enheten uppdateras den till den senaste versionen som har prefixet i fråga. Om en senare version redan körs på enheten händer ingenting (versionen nedgraderas med andra ord inte) och den aktuella versionen blir kvar på enheten. Prefixets format anger komponent som exemplet nedan visar:

"" (eller har inte konfigurerats): uppdateras till den senaste versionen.
"1412.": uppdateras till en underversion av 1412 (t.ex. 1412.24.34 eller 1412.60.2)
"1412.2.": uppdateras till en underversion av 1412.2 (t.ex. 1412.2.34 eller 1412.2.2)
"1412.24.34": uppdateras endast till just denna version

Obs! Versionsbegränsningar rekommenderas inte eftersom de kan leda till att uppdateringar av programvaran eller viktiga säkerhetskorrigeringar inte görs. Om uppdateringarna begränsas till ett visst versionsprefix kan användarnas säkerhet äventyras.

Stöds på: SUPPORTED_WIN7

Målversion för automatisk uppdatering

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDeviceTargetVersionPrefix
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)