Lista över alternativa webbadresser för standardsökleverantören.

Anger en lista med alternativa webbadresser som kan användas för att extrahera sökord från sökmotorn. Webbadresserna ska innehålla strängen '{searchTerms}', som används för att extrahera sökorden.

Policyn är valfri. Om den inte anges används inga alternativa webbadresser för att extrahera sökord.

Den här policyn gäller bara om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.

Stöds på: SUPPORTED_WIN7

Lista över alternativa webbadresser för standardsökleverantören.

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\DefaultSearchProviderAlternateURLs
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)