Välj hur inställningar för proxyserver ska anges

Innebär att du kan ange vilken proxyserver som ska användas av Google Chrome och förhindrar att användarna ändrar proxyinställningarna.

Om du väljer att aldrig använda en proxyserver och alltid ansluta direkt ignoreras alla andra alternativ.

Om du väljer att använda datorns proxyinställningar ignoreras alla andra alternativ.

Om du väljer att identifiera proxyservern automatiskt ignoreras alla andra alternativ.

Om du väljer läget för fast serverproxy kan du ange fler alternativ i fälten Proxyserverns adress eller webbadress och Kommaavgränsad lista med regler för proxybypass. ARC-appar använder bara den HTTP-proxyserver som har högst prioritet.

Om du väljer att använda ett pac-proxyskript måste du ange webbadressen till skriptet i fältet Webbadress till en pac-proxyfil.

Mer ingående exempel hittar du på:
https://www.chromium.org/developers/design-documents/network-settings#TOC-Command-line-options-for-proxy-sett.

Om du aktiverar inställningen ignorerar Google Chrome och ARC-appar alla proxyrelaterade alternativ som har angetts i kommandoraden.

Om du inte anger den här principen kan användarna själva välja proxyinställningar.

Stöds på: SUPPORTED_WIN7

Välj hur inställningar för proxyserver ska anges


 1. Använd aldrig en proxy
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuedirect
 2. Identifiera proxyinställningar automatiskt
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valueauto_detect
 3. Använd en PAC-proxyskript
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuepac_script
 4. Använd fasta proxyservrar
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuefixed_servers
 5. Använd systemets proxyinställningar
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuesystem


chromeos.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)