Läs in angivna webbadresser vid demoinloggning

Den här policyn är bara aktiv i återförsäljarläge.

Policyn avgör om webbadresser ska läsas in när demosessionen startas. Policyn ersätter andra funktioner som anger startadresser och kan därför bara användas i sessioner som inte är kopplade till någon enskild användare.

Stöds på: Microsoft Windows XP SP2 eller senare

Läs in angivna webbadresser vid demoinloggning

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\DeviceStartUpUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)