Konfigurera vitlista för tilläggsinstallation

Innebär att du kan ange vilka tillägg som inte omfattas av svartlistan.

Om värdet * finns i svartlistan innebär det att alla tillägg är svartlistade. Användarna kan bara installera tillägg som uttryckligen finns i vitlistan.

Som standard är alla tillägg vitlistade, men om alla tillägg har svartlistats av en policy kan vitlistan användas för att åsidosätta den policyn.

Stöds på: SUPPORTED_WIN7

Tilläggs-ID:n att undanta från svartlistan

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\ExtensionInstallWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)