İzin verilen uygulama/uzantı türlerini yapılandır

Hangi uygulamaların/uzantı türlerinin yüklenmesine izin verileceğini denetler ve çalışma zamanı erişimini sınırlar.

Bu ayar Google Chrome ürününe yüklenebilecek izin verilen uzantı türlerini/uygulamaları ve etkileşimde bulunabilecekleri ana makineleri beyaz listeye ekler. Değer, her biri aşağıdakilerden biri olması gereken dizeleri içeren bir listedir: "Extension", "theme", "user_script", "hosted_app", "legacy_packaged_app", "platform_app". Bu türlerle ilgili daha fazla bilgi için Google Chrome uzantıları dokümanına bakın.

Bu politikanın aynı zamanda ExtensionInstallForcelist yoluyla yükletilecek uzantıları ve uygulamaları da etkilediğini unutmayın.

Bu ayar yapılandırılırsa, listede bulunmayan türden uzantılar/uygulamalar yüklenmez.

Bu ayar yapılandırılmadan bırakılırsa, kabul edilebilir uzantı/uygulama türleriyle ilgili hiçbir kısıtlama uygulanmaz.

75 sürümünden önce, birden fazla virgülle ayrılmış uzantı kimliğinin kullanılması desteklenmez ve atlanır. Politikanın geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

Örnek değer:

hosted_app

Destek yeri: Microsoft Windows 7 veya sonraki sürümler

Yüklenmesine izin verilen uzantı/uygulama türleri

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\ExtensionAllowedTypes
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Yönetim Şablonları (Bilgisayarlar)

Yönetim Şablonları (Kullanıcılar)