Atļauto lietotņu/paplašinājumu veidu konfigurēšana

Kontrolē, kāda veida lietotnes/paplašinājumus var instalēt, un ierobežo izpildlaika piekļuvi.

Šis iestatījums iekļauj baltajā sarakstā to paplašinājumu/lietotņu veidus, kurus var instalēt pārlūkā Google Chrome, kā arī to, ar kuriem saimniekdatoriem tie var mijiedarboties. Vērtība ir virkņu saraksts; atļautās virknes: "extension", "theme", "user_script", "hosted_app", "legacy_packaged_app", "platform_app". Skatiet Google Chrome paplašinājumu dokumentāciju, lai uzzinātu vairāk par šiem veidiem.

Ņemiet vērā, ka šī politika ietekmē arī piespiedu kārtā instalētos paplašinājumus un lietotnes, kam tiek piemērota politika "ExtensionInstallForcelist".

Ja šis iestatījums ir konfigurēts, netiks instalēti paplašinājumi/lietotnes, kuru veids nav iekļauts sarakstā.

Ja šis iestatījums nav konfigurēts, netiek piemēroti ierobežojumi pieņemamajam paplašinājumu/lietotņu veidiem.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Paplašinājumu/lietotņu veidi, kurus var instalēt

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\ExtensionAllowedTypes
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)