กำหนดค่าประเภทแอปพลิเคชัน/ส่วนขยายที่อนุญาต

ควบคุมประเภทแอป/ส่วนขยายที่อนุญาตให้ติดตั้งและจำกัดการเข้าถึงรันไทม์

การตั้งค่านี้จะอนุญาตพิเศษประเภทส่วนขยาย/แอปที่อนุญาตซึ่งติดตั้งใน Google Chrome ได้และโฮสต์ที่โต้ตอบด้วยได้ ค่าคือรายการสตริง ซึ่งแต่ละค่าควรเป็นค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้ "extension", "theme", "user_script", "hosted_app", "legacy_packaged_app", "platform_app" ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทเหล่านี้ในเอกสารประกอบเกี่ยวกับส่วนขยาย Google Chrome

โปรดทราบว่านโยบายนี้จะส่งผลต่อส่วนขยายและแอปที่จะบังคับให้ติดตั้งผ่าน ExtensionInstallForcelist ด้วย

หากกำหนดการตั้งค่านี้ ระบบจะไม่ติดตั้งส่วนขยาย/แอปซึ่งมีประเภทที่ไม่ได้อยู่ในรายการ

หากไม่ได้กำหนดการตั้งค่านี้ จะไม่มีการบังคับใช้ข้อจำกัดเกี่ยวกับประเภทส่วนขยาย/แอปที่ยอมรับได้

ระบบไม่รองรับการใช้รหัสส่วนขยายหลายรายการที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคก่อนเวอร์ชัน 75 และจะข้ามรหัสดังกล่าว นโยบายส่วนที่เหลือจะยังมีผลต่อไป

ค่าตัวอย่าง:

hosted_app

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

ประเภทของส่วนขยาย/แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้ง

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\ExtensionAllowedTypes
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)