กำหนดค่ารายการเครื่องพิมพ์

การตั้งค่านโยบายนี้จะทำให้ผู้ดูแลระบบตั้งค่ารายการเครื่องพิมพ์สำหรับผู้ใช้ได้ การเลือกเครื่องพิมพ์เกิดขึ้นในครั้งแรกที่ผู้ใช้พยายามจะสั่งพิมพ์

นโยบายนี้ใช้ในการดำเนินการต่อไปนี้

* ปรับแต่ง display_name และ description ซึ่งมีรูปแบบอิสระเพื่อการเลือกเครื่องพิมพ์ที่ง่ายขึ้น

* ช่วยผู้ใช้ระบุเครื่องพิมพ์โดยใช้ manufacturer และ model

* uri ควรเป็นที่อยู่ที่เข้าถึงได้จากเครื่องไคลเอ็นต์ รวมถึง scheme, port และ queue

* ระบุ uuid เพื่อช่วยกรองเครื่องพิมพ์ zeroconf ที่ซ้ำกันออก หากต้องการ

* ใช้ชื่อรุ่นสำหรับ effective_model หรือจะตั้งค่า autoconf เป็น "จริง" ก็ได้ ระบบจะเพิกเฉยต่อเครื่องพิมพ์ที่มีพร็อพเพอร์ตี้ทั้ง 2 รายการหรือไม่มีเลย

ระบบจะดาวน์โหลด PPD หลังการใช้งานเครื่องพิมพ์ และแคช PPD ที่ใช้บ่อยไว้ นโยบายนี้ไม่มีผลต่อความสามารถของผู้ใช้ในการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ในอุปกรณ์แต่ละเครื่อง

หมายเหตุ: สำหรับอุปกรณ์ที่จัดการโดย Microsoft® Active Directory® นโยบายนี้รองรับการขยาย ${MACHINE_NAME[,pos[,count]]} เป็นชื่อเครื่อง Microsoft® Active Directory® หรือสตริงย่อย ตัวอย่างเช่น หากชื่อเครื่องคือ CHROMEBOOK ระบบจะแทนที่ ${MACHINE_NAME,6,4} ด้วยอักขระ 4 ตัวที่เริ่มหลังจากตำแหน่งที่ 6 นั่นคือ BOOK ตำแหน่งจะเริ่มนับจากศูนย์
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสคีมาและการจัดรูปแบบได้ที่ https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=Printers

ค่าตัวอย่าง:

{ "display_name": "Color Laser", "description": "The printer next to the water cooler.", "manufacturer": "Printer Manufacturer", "model": "Color Laser 2004", "uri": "ipps://print-server.intranet.example.com:443/ipp/cl2k4", "uuid": "1c395fdb-5d93-4904-b246-b2c046e79d12", "ppd_resource": { "effective_model": "Printer Manufacturer ColorLaser2k4", "autoconf": false } }

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

กำหนดค่ารายการเครื่องพิมพ์

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Printers
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)