เครื่องพิมพ์สำหรับอุปกรณ์ขององค์กรที่มีการเปิดใช้

ระบุเครื่องพิมพ์ที่ผู้ใช้ใช้งานได้

ใช้นโยบายนี้ต่อเมื่อเลือก WhitelistPrintersOnly สำหรับโหมด DeviceNativePrintersAccessMode เท่านั้น

ถ้าใช้นโยบายนี้ ผู้ใช้จะใช้งานได้เฉพาะเครื่องพิมพ์ที่มีรหัสตรงกับค่าในนโยบาย รหัสดังกล่าวต้องตรงกับช่อง "ID" หรือ "GUID" ในไฟล์ที่ระบุใน DeviceNativePrinters

ค่าตัวอย่าง:

id1
id2
id3

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

เครื่องพิมพ์สำหรับอุปกรณ์ขององค์กรที่มีการเปิดใช้

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\DeviceNativePrintersWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)