บุ๊กมาร์กที่มีการจัดการ

กำหนดค่ารายการบุ๊กมาร์กที่มีการจัดการ

นโยบายประกอบด้วยรายการบุ๊กมาร์ก ส่วนบุ๊กมาร์กแต่ละรายการเป็นพจนานุกรมที่มีคีย์ "name" และ "url" ที่เก็บชื่อและเป้าหมายของบุ๊กมาร์กไว้ คุณอาจกำหนดค่าโฟลเดอร์ย่อยโดยกำหนดบุ๊กมาร์กที่ไม่มีคีย์ "url" แต่มีคีย์ "children" เพิ่มเติมซึ่งมีรายการบุ๊กมาร์กอยู่ในตัวตามที่กำหนดไว้ข้างต้น (ซึ่งบางส่วนอาจเป็นโฟลเดอร์เหมือนกัน) Google Chrome จะแก้ไข URL ที่ไม่สมบูรณ์ให้เหมือนว่าส่งผ่านทางแถบอเนกประสงค์ เช่น "google.com" จะกลายเป็น "https://google.com/"

บุ๊กมาร์กเหล่านี้อยู่ในโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้แก้ไขไม่ได้ (แต่เลือกซ่อนโฟลเดอร์จากแถบบุ๊กมาร์กได้) ชื่อโฟลเดอร์ตามค่าเริ่มต้นคือ "บุ๊กมาร์กที่มีการจัดการ" แต่ก็ปรับแต่งได้โดยเพิ่มพจนานุกรมที่มีคีย์ "toplevel_name" ลงในรายการบุ๊กมาร์ก โดยมีชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการเป็นค่า

บุ๊กมาร์กที่มีการจัดการจะไม่ซิงค์กับบัญชีผู้ใช้และส่วนขยายจะแก้ไขบุ๊กมาร์กเหล่านี้ไม่ได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสคีมาและการจัดรูปแบบได้ที่ https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=ManagedBookmarks

ค่าตัวอย่าง:

[
{
"toplevel_name": "My managed bookmarks folder"
},
{
"url": "google.com",
"name": "Google"
},
{
"url": "youtube.com",
"name": "Youtube"
},
{
"name": "Chrome links",
"children": [
{
"url": "chromium.org",
"name": "Chromium"
},
{
"url": "dev.chromium.org",
"name": "Chromium Developers"
}
]
}
]

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

บุ๊กมาร์กที่มีการจัดการ (เราเลิกใช้งานช่องบรรทัดเดียวแล้วและจะนำออกในเร็วๆ นี้ โปรดเริ่มใช้กล่องข้อความหลายบรรทัดด้านล่างนี้)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameManagedBookmarks
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameManagedBookmarks
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)