เครื่องพิมพ์ขององค์กรที่มีการเปิดใช้

หากมีการเลือก AllowlistPrintersOnly ไว้สำหรับ PrintersBulkAccessMode การตั้งค่า PRINTERS_BULK_ALLOWLIST จะระบุเครื่องพิมพ์ที่ผู้ใช้จะใช้ได้ จะมีเฉพาะเครื่องพิมพ์ที่มีรหัสตรงกับค่าในนโยบายนี้เท่านั้นที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ รหัสดังกล่าวต้องตรงกับช่อง "id" หรือ "guid" ในไฟล์ที่ระบุไว้ใน PrintersBulkConfiguration

ค่าตัวอย่าง:

id1
id2
id3

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

เครื่องพิมพ์ขององค์กรที่มีการเปิดใช้

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\PrintersBulkAllowlist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)