อนุญาตให้อุปกรณ์ขอทำ Powerwash


การตั้งค่านโยบายนี้เป็น "เท็จ" จะไม่อนุญาตให้อุปกรณ์ทริกเกอร์ Powerwash ข้อยกเว้นคือ หากตั้งค่านโยบาย TPMFirmwareUpdateSettings เป็นค่าที่อนุญาตการอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM และเฟิร์มแวร์ TPM ยังไม่ได้รับการอัปเดต
การตั้งค่าเป็น "จริง" จะอนุญาตให้อุปกรณ์ทริกเกอร์ Powerwash
หากไม่ได้ตั้งค่า นโยบายจะมีค่าเริ่มต้นเป็น "จริง" ซึ่งหมายความว่าจะอนุญาตให้อุปกรณ์ทำ Powerwash

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDevicePowerwashAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)