เปิดใช้การจัดการการใช้ไฟจากแบตเตอรี่

เปิดใช้นโยบายการจัดการพลังงานด้วยพาวเวอร์พีคชิฟต์

พีคชิฟต์คือนโยบายการประหยัดพลังงานที่ลดการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับในช่วงที่มีการใช้งานสูงสุดระหว่างวัน คุณกำหนดเวลาเริ่มเปิดและปิดใช้โหมดพาวเวอร์พีคชิฟต์ในแต่ละวันได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ระบบจะทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แม้ว่าจะยังมีไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ ตราบใดที่ระดับแบตเตอรี่อยู่เหนือเกณฑ์ที่ระบุ หลังเวลาสิ้นสุดที่ระบุ ระบบจะทำงานโดยใช้พลังงานจากไฟฟ้ากระแสสลับหากมีอยู่ แต่จะไม่ชาร์จแบตเตอรี่ แล้วจะกลับมาทำงานตามปกติอีกครั้งโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับและชาร์จแบตเตอรี่ใหม่หลังจากเวลาเริ่มต้นการชาร์จที่ระบุ

หากตั้งค่านโยบายนี้เป็น "จริง" และตั้งค่า DevicePowerPeakShiftBatteryThreshold, DevicePowerPeakShiftDayConfig ไว้ พาวเวอร์พีคชิฟต์จะเปิดใช้อยู่เสมอหากอุปกรณ์รองรับ

หากตั้งค่านโยบายนี้เป็น "เท็จ" พาวเวอร์พีคชิฟต์จะปิดใช้อยู่เสมอ

หากตั้งค่านโยบายนี้ ผู้ใช้จะเปลี่ยนหรือลบล้างไม่ได้

หากไม่ได้ตั้งค่านโยบายนี้ พาวเวอร์พีคชิฟต์จะปิดใช้ในขั้นต้นและผู้ใช้จะเปิดใช้ไม่ได้

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDevicePowerPeakShiftEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)