อนุญาตตัวควบคุมการวินิจฉัยและการวัดและส่งข้อมูลทางไกลของ Wilco

อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบกำหนดว่าควรจะมีการรวบรวม ประมวลผล และรายงานข้อมูลการวัดและส่งข้อมูลทางไกล และข้อมูลการวินิจฉัย โดยตัวควบคุมการวินิจฉัยและการวัดและส่งข้อมูลทางไกล (DTC) ของ Wilco หรือไม่

หากตั้งค่านโยบายนี้เป็น "เท็จ" หรือไม่ได้ตั้งค่าใดๆ DTC จะถูกปิดและจะรวบรวม ประมวลผล รวมทั้งรายงานข้อมูลการวัดและส่งข้อมูลทางไกลและการวินิจฉัยจากอุปกรณ์ไม่ได้
หาก Wilco DTC พร้อมใช้งานในอุปกรณ์ที่ระบุและนโยบายตั้งค่าเป็น "จริง" ระบบจะเปิดใช้การรวบรวม ประมวลผล และรายงานข้อมูลการวัดและส่งข้อมูลทางไกลและการวินิจฉัย

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDeviceWilcoDtcAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)