ใช้หน้าแท็บใหม่เป็นหน้าแรก

กำหนดประเภทหน้าแรกเริ่มต้นใน Google Chrome และป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนค่ากำหนดหน้าแรก ตั้งค่าหน้าแรกเป็น URL ที่คุณระบุหรือตั้งค่าเป็นหน้าแท็บใหม่

หากคุณเปิดใช้การตั้งค่านี้ ระบบจะใช้หน้าแท็บใหม่เป็นหน้าแรกเสมอ และจะเพิกเฉยต่อตำแหน่ง URL หน้าแรก

หากคุณปิดใช้การตั้งค่านี้ หน้าแรกของผู้ใช้จะไม่เป็นหน้าแท็บใหม่ เว้นว่าจะตั้งค่า URL เป็น "chrome://newtab"

หากคุณเปิดหรือปิดใช้การตั้งค่านี้ ผู้ใช้จะเปลี่ยนประเภทหน้าแรกใน Google Chrome ไม่ได้

การไม่ตั้งค่านโยบายนี้จะเป็นการอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกได้เองว่าจะใช้หน้าแท็บใหม่เป็นหน้าแรกไหม

นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะในอินสแตนซ์ Windows ซึ่งเข้าร่วมโดเมน Microsoft® Active Directory® หรืออินสแตนซ์ Windows 10 Pro หรือ Enterprise ที่เข้าร่วมการจัดการอุปกรณ์

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameHomepageIsNewTabPage
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)