รายการ URL สำรองของผู้ให้บริการค้นหาเริ่มต้น

หาก DefaultSearchProviderEnabled เปิดอยู่ การตั้งค่า DefaultSearchProviderAlternateURLs จะระบุรายการ URL ทางเลือกสำหรับการแยกข้อความค้นหาออกจากเครื่องมือค้นหา URL ดังกล่าวควรมีสตริง '{searchTerms}'

การไม่ตั้งค่า DefaultSearchProviderAlternateURLs จะทำให้ไม่มีการใช้ URL ทางเลือกเพื่อแยกข้อความค้นหา

ค่าตัวอย่าง:

https://search.my.company/suggest#q={searchTerms}
https://search.my.company/suggest/search#q={searchTerms}

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

รายการ URL สำรองของผู้ให้บริการค้นหาเริ่มต้น

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended\DefaultSearchProviderAlternateURLs
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)