การตั้งค่าการจัดการพลังงานเมื่อผู้ใช้ไม่มีการใช้งาน

การตั้งค่านโยบายจะควบคุมกลยุทธ์การจัดการพลังงานเมื่อผู้ใช้ไม่มีความเคลื่อนไหว

การทำงานมีทั้งหมด 4 รูปแบบ

* หน้าจอจะสลัวหากผู้ใช้ไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลาตามที่ระบุโดย ScreenDim

* หน้าจอจะดับลงหากผู้ใช้ไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลาตามที่ระบุโดย ScreenOff

* กล่องคำเตือนจะปรากฏขึ้นหากผู้ใช้ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลาตามที่ระบุโดย IdleWarning ซึ่งจะเตือนผู้ใช้ว่าจะมีการตอบสนองการไม่มีความเคลื่อนไหวและจะแสดงหากการตอบสนองการไม่มีความเคลื่อนไหวคือการออกจากระบบหรือปิดเครื่อง

* การทำงานที่ IdleAction ระบุจะเริ่มต้นหากผู้ใช้ไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลาตามที่ระบุโดย Idle

การทำงานแต่ละประเภทข้างต้นควรระบุการหน่วงเวลาโดยใช้หน่วยมิลลิวินาทีและต้องตั้งค่าเป็นค่าที่มากกว่า 0 เพื่อเรียกการทำงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่การหน่วงเวลามีค่าเป็น 0 Google Chrome OS จะไม่เริ่มการทำงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการหน่วงเวลาแต่ละประเภทข้างต้น เมื่อไม่มีการตั้งค่าระยะเวลา ระบบจะใช้ค่าเริ่มต้น

ค่า ScreenDim จะถูกบีบให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ ScreenOff ScreenOff และ IdleWarning จะถูกบีบให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ Idle

IdleAction อาจเป็นการทำงาน 1 ใน 4 กรณีต่อไปนี้

* Suspend

* Logout

* Shutdown

* DoNothing

หากไม่ได้ตั้งค่า IdleAction ระบบจะใช้ Suspend

หมายเหตุ: มีการตั้งค่าแยกต่างหากสำหรับการทำงานโดยเสียบปลั๊กและแบตเตอรี่
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสคีมาและการจัดรูปแบบได้ที่ https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=PowerManagementIdleSettings

ค่าตัวอย่าง:

{
"AC": {
"IdleAction": "DoNothing"
},
"Battery": {
"IdleAction": "DoNothing",
"Delays": {
"ScreenDim": 10000,
"ScreenOff": 20000,
"IdleWarning": 5000,
"Idle": 30000
}
}
}

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

การตั้งค่าการจัดการพลังงานเมื่อผู้ใช้ไม่มีการใช้งาน (เราเลิกใช้งานช่องบรรทัดเดียวแล้วและจะนำออกในเร็วๆ นี้ โปรดเริ่มใช้กล่องข้อความหลายบรรทัดด้านล่างนี้)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePowerManagementIdleSettings
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePowerManagementIdleSettings
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)