กำหนดให้ชื่อผู้ใช้ในเครื่องและเจ้าของโฮสต์การเข้าถึงระยะไกลต้องตรงกัน

หากเปิดใช้การตั้งค่านี้ โฮสต์การเข้าถึงระยะไกลจะเปรียบเทียบชื่อของผู้ใช้ในเครื่อง (ที่เชื่อมโยงกับโฮสต์) กับชื่อบัญชี Google ที่ลงทะเบียนเป็นเจ้าของโฮสต์ (เช่น "johndoe" หากเจ้าของโฮสต์คือบัญชี Google "[email protected]") โฮสต์การเข้าถึงระยะไกลจะไม่เริ่มหากชื่อของเจ้าของโฮสต์แตกต่างจากชื่อผู้ใช้ในเครื่องที่เชื่อมโยงกับโฮสต์ ควรใช้นโยบาย RemoteAccessHostMatchUsername ร่วมกับ RemoteAccessHostDomain เพื่อยืนยันให้บัญชี Google ของเจ้าของโฮสต์เชื่อมโยงกับโดเมนที่เจาะจง (นั่นคือ "example.com") ด้วย

หากปิดใช้การตั้งค่านี้หรือไม่ได้ตั้งค่า โฮสต์การเข้าถึงระยะไกลจะเชื่อมโยงกับผู้ใช้ในเครื่องรายใดก็ได้

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostMatchUsername
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)