เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายนอกที่เปิดใช้

ระบุเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ส่วนหนึ่งที่จะใช้สำหรับค้นหาเครื่องพิมพ์ในเซิร์ฟเวอร์

หากใช้นโยบายนี้ จะมีเพียงเครื่องพิมพ์ในเซิร์ฟเวอร์ที่มี ID ตรงกับค่าในนโยบายนี้เท่านั้นที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้

ID ดังกล่าวต้องตรงกับช่อง ID ในไฟล์ที่ระบุไว้ใน ExternalPrintServers

หากไม่ได้ตั้งค่านโยบายนี้ ระบบจะไม่มีการกรองและใช้เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ทั้งหมดในการค้นหา

ค่าตัวอย่าง:

id1
id2
id3

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายนอกที่เปิดใช้

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\ExternalPrintServersWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)