บังคับใช้โหมดที่จำกัดขั้นต่ำใน YouTube

บังคับใช้โหมดที่จำกัดขั้นต่ำใน YouTube และป้องกันไม่ให้ผู้ใช้
เลือกโหมดที่จำกัดต่ำกว่านี้

หากตั้งค่านี้เป็นเข้มงวด ระบบจะใช้โหมดที่จำกัดเข้มงวดใน YouTube เสมอ

หากตั้งค่านี้เป็นปานกลาง ผู้ใช้อาจเลือกได้เฉพาะโหมดที่จำกัดปานกลาง
และโหมดที่จำกัดเข้มงวดใน YouTube แต่ไม่สามารถปิดใช้โหมดที่จำกัด

หากตั้งค่านี้เป็นปิดหรือไม่ได้ตั้งค่า Google Chrome จะไม่บังคับใช้โหมดที่จำกัดใน YouTube แต่นโยบายภายนอก เช่น นโยบายของ YouTube อาจยังคงบังคับใช้โหมดที่จำกัด

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

บังคับใช้โหมดที่จำกัดขั้นต่ำใน YouTube


 1. ไม่บังคับใช้โหมดที่จำกัดใน YouTube
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameForceYouTubeRestrict
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. บังคับใช้โหมดที่จำกัดปานกลางใน YouTube เป็นอย่างน้อย
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameForceYouTubeRestrict
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. บังคับใช้โหมดที่จำกัดเข้มงวดใน YouTube
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameForceYouTubeRestrict
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)