เปิดหรือปิดใช้การแก้ไขบุ๊กมาร์ก

หากเปิดใช้การตั้งค่านี้ คุณจะเพิ่ม แก้ไข หรือนำบุ๊กมาร์กออกได้ การทำงานนี้ยังเป็นค่าเริ่มต้นอีกด้วยหากไม่มีการตั้งค่านโยบายนี้

หากปิดใช้การตั้งค่านี้ คุณจะเพิ่ม แก้ไข หรือนำบุ๊กมาร์กออกไม่ได้ บุ๊กมาร์กที่มีอยู่ยังคงใช้งานได้

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameEditBookmarksEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)