Yazıcılar listesini yapılandırır

Politika ayarlanırsa yöneticiler kullanıcıları için bir yazıcı listesi oluşturur. Yazıcı seçimi, kullanıcılar ilk kez yazdırmaya çalıştığında yapılır.

Politikayı kullanarak:

* Serbest biçimli display_name ve description dizelerini özelleştirerek yazıcı seçimini kolaylaştırabilirsiniz.

* manufacturer ve model ile kullanıcıların yazıcıları tanımasına yardımcı olabilirsiniz.

* uri, istemci bilgisayardan ulaşabilen ve scheme, port, queue bilgilerini içeren bir adres olmalıdır.

* İsteğe bağlı olarak uuid değerini sağlayarak zeroconf yazıcıların tekilleştirilmesine yardımcı olabilirsiniz.

* effective_model için model adını kullanabilir veya autoconf öğesini Doğru değerine ayarlayabilirsiniz. Her iki özelliği de taşıyan veya hiçbir özellik taşımayan yazıcılar yok sayılır.

PPD'ler yazıcı kullanıldıktan sonra indirilir ve sık kullanılan PPD'ler önbelleğe alınır. Bu politika, kullanıcıların yazıcıları ayrı ayrı cihazlarda yapılandırıp yapılandıramayacağını etkilemez.

Not: Microsoft® Active Directory® tarafından yönetilen cihazlarda bu politika, ${MACHINE_NAME[,pos[,count]]} değişkeninin Microsoft® Active Directory® makine adına veya bunun bir alt dizesine genişletilmesini destekler. Örneğin, makine adı CHROMEBOOK ise ${MACHINE_NAME,6,4}, 6. konumdan sonra başlayan 4 karakterle değiştirilir (BOOK gibi). Konum sıfır tabanlıdır.
Şema ve biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=Printers adresine bakın.

Örnek değer:

{ "display_name": "Color Laser", "description": "The printer next to the water cooler.", "manufacturer": "Printer Manufacturer", "model": "Color Laser 2004", "uri": "ipps://print-server.intranet.example.com:443/ipp/cl2k4", "uuid": "1c395fdb-5d93-4904-b246-b2c046e79d12", "ppd_resource": { "effective_model": "Printer Manufacturer ColorLaser2k4", "autoconf": false } }

Destek yeri: Microsoft Windows 7 veya sonraki sürümler

Yazıcılar listesini yapılandırır

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Printers
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Yönetim Şablonları (Bilgisayarlar)

Yönetim Şablonları (Kullanıcılar)