Uzaktan erişim istemcileri için gereken alan adlarını yapılandır

Politika ayarlanırsa uzaktan erişim istemcilerine uygulanacak istemci alan adlarını belirtir. Kullanıcılar bu alan adlarını değiştiremez. Yalnızca belirtilen alan adlarından birinden gelen istemciler ana makineye bağlanabilir.

Politika boş listeye ayarlanırsa veya ayarlanmadan bırakılırsa bağlantı türü için varsayılan politika uygulanır. Bu durum, uzaktan yardım açısından, herhangi bir alan adındaki istemcilerin ana makineye bağlanmasına olanak tanır. Herhangi bir zamanda gerçekleştirilen uzaktan erişim için yalnızca ana makine sahibi bağlantı kurabilir.

Ayrıca RemoteAccessHostDomainList politikasına bakın.

Not: Politika ayarlanırsa RemoteAccessHostClientDomain politikasını geçersiz kılar.

Örnek değer:

my-awesome-domain.com
my-auxiliary-domain.com

Destek yeri: Microsoft Windows 7 veya sonraki sürümler

Uzaktan erişim istemcileri için gereken alan adlarını yapılandır

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\RemoteAccessHostClientDomainList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Yönetim Şablonları (Bilgisayarlar)

Yönetim Şablonları (Kullanıcılar)