Yeni bir güncellemenin uygulanmasına yönelik hazırlık programı

Bu politika, güncellemenin ilk keşfedildiği günden başlamak üzere kuruluş biriminde günlük olarak güncellenecek Google Chrome OS cihazlarının oranını gösteren yüzde değerlerin listesini tanımlar. Güncelleme yayınlandıktan sonra cihazın güncellemeleri kontrol etmesi biraz zaman aldığından, keşif zamanı güncelleme zamanından sonradır.

Gün ve yüzde değerinden oluşan her çift, güncelleme yayınlandıktan sonra hangi günde cihaz grubunun yüzde kaçının güncelleneceğini gösterir. Örneğin, politikada [(4, 40), (10, 70), (15, 100)] çiftleri ayarlandıysa, grubun %40'ı güncelleme görüldükten 4 gün sonra, %70'i 10 gün sonra vb. güncellenmelidir.

Bu politika için tanımlanmış bir değer varsa güncellemeler DeviceUpdateScatterFactor politikasını yoksayıp bu politikayı uygular.

Bu liste boşsa aşama olmaz ve güncellemeler diğer cihaz politikalarına göre uygulanır.

Bu politika kanal geçişlerine uygulanmaz.
Şema ve biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=DeviceUpdateStagingSchedule adresine bakın.

Örnek değer:

[
{
"percentage": 50,
"days": 7
},
{
"percentage": 100,
"days": 10
}
]

Destek yeri: Microsoft Windows 7 veya sonraki sürümler

Yeni bir güncellemenin uygulanmasına yönelik hazırlık programı (Tek satırlı alanlar artık kullanılmamaktadır ve yakında kaldırılacaktır. Lütfen aşağıdaki çok satırlı metin kutusunu kullanın.)

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDeviceUpdateStagingSchedule
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDeviceUpdateStagingSchedule
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Yönetim Şablonları (Bilgisayarlar)

Yönetim Şablonları (Kullanıcılar)