Yüklenmeye zorlanan uygulama ve uzantıların listesini yapılandır

Kullanıcı müdahalesi olmadan, sessiz şekilde yüklenecek ve
kullanıcı tarafından kaldırılamayacak uygulamaların ve uzantıların
listesini belirler. Uygulamalar/uzantılar tarafından istenen tüm
izinler ve uygulamanın/uzantının gelecekteki sürümleri tarafından
istenecek diğer izinler kullanıcı etkileşimi olmadan, örtülü olarak verilir.
Ayrıca, enterprise.deviceAttributes ve enterprise.platformKeys uzantı
API'leri için izinler verilir. (Bu iki API zorunlu olarak yüklenmemiş
uygulamalar/uzantılar tarafından kullanılamaz.)

Bu politika, kendisiyle çakışabilecek bir ExtensionInstallBlacklist politikasına göre önceliklidir. Daha önce zorunlu olarak yüklenmiş bir uygulama veya uzantı bu listeden kaldırılırsa Google Chrome tarafından da yüklemesi otomatik olarak kaldırılır.

Microsoft® Active Directory® alan adına katılmamış Windows örnekleri için, zorunlu olarak yüklenen uygulamalar ve uzantılar yalnızca Chrome Web Mağazası'nda listelenenlerle sınırlıdır.

Bir uzantının kaynak kodunun kullanıcılar tarafından Geliştirici Araçları kullanılarak (uzantının işlevselliğini devre dışı bırakabilecek şekilde) değiştirilebileceğini unutmayın. Böyle bir endişe olması durumunda DeveloperToolsDisabled politikası ayarlanmalıdır.

Politikaya ait her liste öğesi, noktalı virgülle (;) ayrılmış bir uzantı kimliği ve isteğe bağlı bir "güncelleme" URL'si içeren bir dizedir. Uzantı kimliği, örneğin geliştirici modundayken chrome://extensions bağlantısında bulunabilen 32 harfli bir dizedir. "Güncelleme" URL'si (belirtilmişse) https://developer.chrome.com/extensions/autoupdate dokümanında açıklandığı gibi bir Güncelleme Manifest XML dokümanına işaret etmelidir. Varsayılan olarak Chrome Web Mağazası'nın güncelleme URL'si kullanılır (şu anda "https://clients2.google.com/service/update2/crx" şeklindedir). Bu politikada ayarlanan "güncelleme" URL'sinin sadece ilk yükleme için kullanıldığına, uzantının sonraki güncellemelerinde ise uzantının manifest dosyasında belirtilen güncelleme URL'sinin kullanıldığına dikkat edin. "Güncelleme" URL'sinin açıkça belirtilmesinin Google Chrome ürününün 67. ve önceki sürümlerinde zorunlu olduğunu da unutmayın.

Örneğin, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa;https://clients2.google.com/service/update2/crx, standart Chrome Web Mağazası "güncelleme" URL'sinden aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kimliğine sahip uzantıyı yükler. Uzantıların barındırılması hakkında daha fazla bilgi için https://developer.chrome.com/extensions/hosting dokümanına bakın.

Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, hiçbir uygulama veya uzantı otomatik olarak yüklenmez ve kullanıcı Google Chrome ürünündeki uygulama veya uzantıların yüklemesini kaldırabilir.

Bu politikanın gizli mod için geçerli olmadığını unutmayın.

Örnek değer:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa;https://clients2.google.com/service/update2/crx
abcdefghijklmnopabcdefghijklmnop

Destek yeri: Microsoft Windows 7 veya sonraki sürümler

Uzantı/Uygulama kimlikleri ve güncelleme URL'leri sessizce yüklenir

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\ExtensionInstallForcelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Yönetim Şablonları (Bilgisayarlar)

Yönetim Şablonları (Kullanıcılar)