Yönetilen Yer İşaretleri

Yönetilen yer işaretleri listesini yapılandırır.

Politika, yer işaretleri listesinden oluşur; bu yer işaretlerinden her biri "name" ve "url" anahtarlarını içeren ve yer işaretinin adı ile hedefini barındıran bir sözlüktür. Bir "url" anahtarı içermeyen, ancak yukarıda tanımlandığı gibi yer işareti listesini (bunlardan bazıları yine klasör olabilir) barındıran ek bir "children" anahtarına sahip yer işareti tanımlanarak bir alt klasör yapılandırılabilir. Google Chrome, eksik URL'leri, Çok Amaçlı Adres Çubuğu kullanılarak gönderilmiş gibi düzeltir; örneğin, "google.com" URL'si "https://google.com/" olur.

Bu yer işaretleri, kullanıcı tarafından üzerinde değişiklik yapılamayan bir klasöre konur (ancak kullanıcı bu klasörü yer işareti çubuğunda gizlemeyi seçebilir). Varsayılan olarak klasörün adı "Yönetilen yer işaretleri"dir, ancak yer işaretleri listesine "toplevel_name" anahtarını içeren bir sözlük ile değer olarak istenen klasör adı eklenerek bu ad özelleştirilebilir.

Yönetilen yer işaretleri kullanıcı hesabıyla senkronize edilmez ve uzantılar kullanılarak üzerinde değişiklik yapılamaz.
Şema ve biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=ManagedBookmarks adresine bakın.

Örnek değer:

[
{
"toplevel_name": "My managed bookmarks folder"
},
{
"url": "google.com",
"name": "Google"
},
{
"url": "youtube.com",
"name": "Youtube"
},
{
"name": "Chrome links",
"children": [
{
"url": "chromium.org",
"name": "Chromium"
},
{
"url": "dev.chromium.org",
"name": "Chromium Developers"
}
]
}
]

Destek yeri: Microsoft Windows 7 veya sonraki sürümler

Yönetilen Yer İşaretleri (Tek satırlı alanlar artık kullanılmamaktadır ve yakında kaldırılacaktır. Lütfen aşağıdaki çok satırlı metin kutusunu kullanın.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameManagedBookmarks
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameManagedBookmarks
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Yönetim Şablonları (Bilgisayarlar)

Yönetim Şablonları (Kullanıcılar)