Regles de selecció de la impressora predeterminada

Substitueix les regles de selecció de la impressora predeterminada a Google Chrome.

Aquesta política determina les regles per seleccionar la impressora predeterminada a Google Chrome. Això que té lloc la primera vegada que s'utilitza la funció d'imprimir amb un perfil.

Quan s'estableix la política, Google Chrome intenta trobar una impressora que compleixi tots els atributs especificats i la selecciona com a impressora predeterminada. Se selecciona la primera impressora detectada que compleixi la política però, si n'hi ha més d'una, se'n pot seleccionar qualsevol, en funció de l'ordre en què es detectin.

Si no s'estableix la política o no es troba cap impressora adequada durant el temps d'espera, s'utilitza la impressora PDF integrada de manera predeterminada o, si no està disponible, no se'n selecciona cap.

El valor s'analitza com un objecte JSON, d'acord amb l'esquema següent:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Indica si es limita la cerca de la impressora a un grup específic d'impressores.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Expressió regular corresponent a l'identificador de la impressora.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Expressió regular corresponent al nom de visualització de la impressora.",
"type": "string"
}
}
}

Les impressores connectades a Google Cloud Print es consideren "cloud", la resta es classifiquen com a "local".
Si es deixa un camp en blanc, vol dir que tots els valors són vàlids. Si, per exemple, no s'especifica la connectivitat, la previsualització d'impressió iniciarà la detecció de tot tipus d'impressores, locals i en núvol.
Els patrons de les expressions regulars han de seguir la sintaxi de JavaScript RegExp i la concordança distingeix entre majúscules i minúscules.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Regles de selecció de la impressora predeterminada

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultPrinterSelection
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)