Mga panuntunan sa pagpili ng default na printer

Ino-override ang mga panuntunan sa pagpili ng default na printer ng Google Chrome.

Tinutukoy ng patakarang ito ang mga panuntunan sa pagpili ng default na printer sa Google Chrome na magaganap sa unang beses na gamitin ang function na pag-print sa isang profile.

Kapag nakatakda ang patakarang ito, susubukan ng Google Chrome na maghanap ng printer na tumutugma sa lahat ng tinukoy na attribute at pipiliin ito bilang default na printer. Ang unang printer na nakitang tumutugma sa patakaran ang pipiliin, kung sakaling may hindi natatanging pagtugma, maaaring piliin ang anumang tumutugmang printer, depende sa pagkakasunud-sunod na natuklasan ang mga printer.

Kung hindi nakatakda ang patakarang ito o walang nakitang tumutugmang printer sa loob ng timeout, magde-default ang printer sa built-in na PDF printer o walang pipiliing printer, kapag hindi available ang PDF printer.

Ipa-parse ang value bilang JSON object, na umaayon sa sumusunod na schema:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Whether to limit the search of the matching printer to a specific set of printers.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Regular expression to match printer id.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Regular expression to match printer display name.",
"type": "string"
}
}
}

Ang mga printer na nakakonekta sa Google Cloud Print ay itinuturing na "cloud", iuuri ang iba pang natitirang printer bilang "local".
Ang hindi paglalagay ng laman sa isang field ay nangangahulugang nagtutugma ang lahat ng value, halimbawa, ang hindi pagtukoy ng pagkakakonekta ay magdudulot sa Preview ng Print na simulan ang pagtuklas ng lahat ng uri ng printer, sa lokal at sa cloud.
Dapat na sundin ng mga pattern ng karaniwang expression ang JavaScript RegExp syntax at case sensitive ang mga pagtutugma.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Mga panuntunan sa pagpili ng default na printer

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultPrinterSelection
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)