Selecciona automàticament certificats de client per a aquest llocs

Us permet especificar una llista de patrons d'URL que especifiquin els llocs per als quals Google Chrome ha de seleccionar automàticament un certificat de client, si en sol·liciten un.

El valor ha de ser un conjunt de diccionaris JSON escrits en cadenes. Cada diccionari ha de tenir la forma { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, on $URL_PATTERN és un patró que estableix el contingut. $FILTER restringeix els certificats de client que el navegador seleccionarà automàticament. Sigui quin sigui el filtre, només se seleccionaran els certificats que compleixin la sol·licitud de certificat del servidor. Si $FILTER té la forma { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, hi ha una restricció més: només se seleccionen el certificats de client emesos per un certificat que té $ISSUER_CN com a nom comú (CommonName). Si $FILTER és el diccionari buit {}, la selecció de certificats de client no té restriccions addicionals.

Si aquesta política es deixa sense establir, no se seleccionaran certificats automàticament a cap lloc web.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Selecciona automàticament certificats de client per a aquest llocs

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\AutoSelectCertificateForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)