Regler for valg av standardskriver

Overstyrer reglene for valg av standardskriver i Google Chrome.

Denne regelen fastsetter reglene for valg av standardskriver i Google Chrome, noe som skjer den første gangen utskriftsfunksjonen brukes med en profil.

Når denne regelen er angitt, prøver Google Chrome å finne en skriver som har alle de spesifiserte attributtene, og velger den som standardskriver. Den første skriveren som blir funnet og som samsvarer med regelen, blir valgt. Hvis flere skrivere har alle de spesifiserte attributtene, kan det velges en hvilken som helst av dem, avhengig av rekkefølgen de oppdages i.

Hvis denne regelen ikke er angitt, eller hvis det ikke blir funnet noen skriver som har alle attributtene, innen operasjonen blir tidsavbrutt, blir den innebygde PDF-skriveren valgt. Hvis PDF-skriveren ikke er tilgjengelig, blir det ikke valgt noen skriver.

Verdien parses som et JSON-objekt i henhold til følgende oppsett:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Om søket etter den samsvarende skriveren skal begrenses til et spesifikt sett med skrivere.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Et regulært uttrykk som samsvarer med skriverens ID.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Et regulært uttrykk som samsvarer med skriverens visningsnavn.",
"type": "string"
}
}
}

Skrivere som kobles til Google Cloud Print, anses for å være "cloud". Resten av skriverne klassifiseres som "local".
Hvis du hopper over et felt, gjelder alle verdier. Det vil si at hvis du for eksempel ikke spesifiserer tilkoblingsmulighetene, søker forhåndsvisningen av utskrift etter alle slags skrivere – både lokale og i skyen.
Mønstrene for regulære uttrykk må følge JavaScript RegExp-syntaksen, og treffene skiller mellom store og små bokstaver.

Støttes av: SUPPORTED_WIN7

Regler for valg av standardskriver

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultPrinterSelection
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)