Especifica una llista de connectors desactivats

Especifica una llista de connectors que estan desactivats a Google Chrome i impedeix que els usuaris puguin canviar aquesta configuració.

Els caràcters comodí "*" i "?" es poden utilitzar per fer coincidir les seqüències de caràcters arbitraris. "*" coincideix amb un nombre arbitrari de caràcters, mentre que "?" especifica un sol caràcter opcional (per exemple, coincideix amb els caràcters zero o un). El caràcter d'escapada és "\", de manera que, per tal que coincideixi amb els caràcters "*", "?" o "\" reals, podeu col·locar el caràcter "\" al davant.

Si activeu aquest paràmetre, la llista de connectors especificada no s'utilitzarà mai a Google Chrome. Els connectors estaran marcats com a desactivats a "about:plugins" i els usuaris no podran activar-los.

Tingueu en compte que aquesta política es pot substituir per EnabledPlugins i DisabledPluginsExceptions.

Si no definiu aquesta política, l'usuari no podrà utilitzar cap connector instal·lat al sistema, excepte en el cas de connectors codificats incompatibles, obsolets o perillosos.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Llista de connectors desactivats

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\DisabledPlugins
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)