Especifica una llista dels connectors que l'usuari pot activar o desactivar

Especifica una llista de connectors que l'usuari pot activar o desactivar a Google Chrome.

Els caràcters comodí "*" i "?" es poden utilitzar per cercar coincidències amb seqüències de caràcters arbitraris. "*" equival a un nombre arbitrari de caràcters, mentre que "?" especifica un sol caràcter opcional, és a dir, coincideix amb un caràcter o no coincideix amb cap caràcter. El caràcter d'escapada és "\". Per tant, per coincidir amb els caràcters "*", "?" o "\", podeu col·locar-hi "\" al davant.

Si activeu aquesta configuració, la llista de connectors especificada es pot utilitzar a Google Chrome. Els usuaris els poden activar o desactivar a "about:plugins", encara que el connector també coincideixi amb un patró de DisabledPlugins. Els usuaris també poden activar i desactivar connectors que no coincideixin amb cap patró de DisabledPlugins, de DisabledPluginsExceptions i d'EnabledPlugins.

La finalitat d'aquesta política és permetre crear llistes negres estrictes de connectors en què la llista "DisabledPlugins" contingui entrades amb comodins, com ara desactivar tots els connectors ("*") o desactivar tots els connectors Java ("*Java*"), però on l'administrador vulgui activar-ne una versió concreta, com ara "IcedTea Java 2.3". Aquesta versió concreta es pot especificar en aquesta política.

Tingueu en compte que cal eximir tant el nom del connector com el nom del grup del connector. Cada grup de connectors es mostra en una secció independent a "about:plugins"; cada secció pot tenir un o més connectors. Per exemple, el connector "Shockwave Flash" pertany al grup "Adobe Flash Player" i tots dos noms han de tenir una coincidència a la llista d'excepcions si cal eximir el connector de la llista negra.

Si aquesta política es deixa sense configurar, els connectors que coincideixin amb els patrons de "DisabledPlugins" es bloquejaran i es desactivaran i l'usuari no podrà activar-los.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Llista d'excepcions de la llista de connectors desactivats

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\DisabledPluginsExceptions
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)