Skrivarens standardurvalsregler

Åsidosätter skrivarens standardurvalsregler för Google Chrome.

Genom denna princip fastställs reglerna för valet av standardskrivare i Google Chrome, vilket sker första gången utskriftsfunktionen används av en profil.

När den här principen är inställd försöker Google Chrome hitta en skrivare som uppfyller alla de angivna attributen och välja denna som standardskrivare. Den första skrivare som hittas och överensstämmer med principen är den som väljs. Om matchningen inte är unik väljs en skrivare som uppfyller attributen i den ordning som skrivarna hittades.

Om denna princip inte ställs in eller om ingen av de skrivare som hittas uppfyller attributen innan tidsfristen löper ut, ställs den inbyggda PDF-skrivaren in som standardskrivare. Om det inte finns en tillgänglig PDF-skrivare väljs inte någon skrivare.

Värdet analyseras som ett JSON-objekt enligt följande schema:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Huruvida sökningen efter en skrivare som uppfyller attributen ska begränsas till en specifik uppsättning av skrivare.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Reguljärt uttryck som ska överensstämma med skrivar-id.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Reguljärt uttryck som ska överensstämma med skrivarens visningsnamn.",
"type": "string"
}
}
}

Skrivare som är anslutna till Google Cloud Print betraktas som "cloud" medan övriga skrivare klassificeras som "local".
Om ett fält utelämnas innebär det att alla värden överensstämmer. Om till exempel anslutningen inte anges hittar förhandsgranskningen alla typer av skrivare, såväl lokala skrivare som sådana i moln.
Reguljära uttryck måste följa JavaScript RegExp-syntaxen. Träffar är skiftlägeskänsliga.

Stöds på: SUPPORTED_WIN7

Skrivarens standardurvalsregler

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultPrinterSelection
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)