Regler for valg af standardprinter

Tilsidesætter regler for valg af standardprinter i Google Chrome.

Denne politik fastlægger reglerne for valg af standardprinter i Google Chrome, som vælges, første gang udskrivningsfunktionen anvendes fra en profil.

Når denne politik er angivet, forsøger Google Chrome at finde en printer, der har alle de angivne attributter, og vælge den som standardprinter. Den først fundne printer, der stemmer overens med politikken, vælges. Hvis der er flere match, kan enhver printer vælges ud fra den rækkefølge, som printerne blev fundet i.

Hvis ikke denne politik angives, eller hvis der ikke findes nogen printer, som stemmer overens med politikken, inden timeouten udløber, vælges en indbygget PDF-printer som standard. Hvis der ikke er nogen tilgængelig PDF-printer, vælges der ikke nogen printer.

Værdien parses som et JSON-objekt i overensstemmelse med følgende skema:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Hvorvidt søgningen efter en printer, der opfylder attributten, skal begrænses til en specifik gruppe printere.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Regulært udtryk, som matcher printer-id.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Regulært udtryk, som matcher printerens viste navn.",
"type": "string"
}
}
}

Printere, der er forbundet til Google Cloud Print, klassificeres som "cloud", mens de øvrige printere klassificeres som "local".
Hvis et felt udelades, matcher alle værdier. Hvis du f.eks. ikke specificerer forbindelsen, vil et tryk på Vis udskrift starte en søgning efter alle typer printere – både lokalt og i skyen.
Almindelige udtryksmønstre skal overholde JavaScript RegExp-syntaksen, og der skelnes mellem store og små bogstaver.

Understøttet på: SUPPORTED_WIN7

Regler for valg af standardprinter

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultPrinterSelection
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative skabeloner (computere)

Administrative skabeloner (brugere)