Απενεργοποίηση αλλαγής ρυθμίσεων σύνδεσης

Εμποδίζει την αλλαγή των ρυθμίσεων κλήσεων μέσω τηλεφώνου από τους χρήστες.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, το κουμπί "Ρυθμίσεις" στην καρτέλα "Συνδέσεις" του παραθύρου διαλόγου "Επιλογές Internet" θα είναι απενεργοποιημένο.

Εάν απενεργοποιήσετε ή δεν ρυθμίσετε αυτήν την πολιτική, οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις τους για τις συνδέσεις μέσω τηλεφώνου.

Εάν ορίσετε την πολιτική "Απενεργοποίηση της σελίδας 'Συνδέσεις'" (που βρίσκεται στη διαδρομή \Ρυθμίσεις χρήστη\Πρότυπα διαχείρισης\Στοιχεία των Windows\Internet Explorer\Πίνακας Ελέγχου Internet), δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε αυτήν την πολιτική, επειδή η πολιτική "Απενεργοποίηση της σελίδας 'Συνδέσεις'" καταργεί την καρτέλα "Συνδέσεις" από το περιβάλλον εργασίας.

Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 5.0

Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control PanelConnection SettingsREG_DWORD1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control PanelConnwiz Admin LockREG_DWORD1

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)